Om klubben / Vedtægter og diverse info

Diverse info

Referat af generalforsamling i Borup Kajakklub den 2. feb. 2018

Til stede: Knud, Marianne, Kasper, Kristina, Kamilla, Christina, Inger, Georg, Jesper, Michael, Cita
Valg af dirigent: Michael
Referat: Michael
 
1. Formandens beretning: Vi er gået i gang med kajakklubbens 6. sæson, det forgangne år har focus primært været på uddannelse af instruktører, vi har fået 2 nye instruktør 1 (Michael & Jepser). Rul har for formandens side været i højsædet. Vi har været så heldige at få 30.000kr fra Nordea Fonden (for 2. gang i klubbens historie) til indkøb af kajakker, så der er blevet indkøbt 3 nye Arrow plast kajakker. I år har vi plads til at byde nye medlemmer velkomne, så vi vil annoncere bla. på facebook, når tiden nærmer sig.
 
2. Kasserens beretning: Økonomien er gået fra dårlig til et ca rundt 0, vi måtte låne 12.000,- af formanden, men de penge er betalt tilbage, bla ved salg af gamle kajakker. Vores næsten gratis hjemmeside bliver betalingsside (ca 500 kr/år), det besluttes at vi fortsætter med hjemmesiden. Der er faste udgifter på knap 8000,- om året for at drive klubben, 4000,- for forsikringer, 2000,- for lån af søen og 140,- til Danske kano og kajak, sidstnævnte gav os sidste år et tilskud på 10.000,- til vores container, så de penge er godt givet ud.
 
3. Kontingent: Fastsættes til 700,- for voksne, 300,- for børn/passive. EPP1 / sikkerhedskursus udgår, men bliver erstattet af indmeldelsesgebyr på samme 500,-. EPP2 bevis koster 500,-.
 
4. Indkomne forslag: Ingen forslag.
 
5. Valg: I år var følgende på valg: Næstformand, kasserer, revisor alle 3 blev genvalgt, så bestyrelsen består af Formand: Christina M, næstformand: Kamilla, kasserer Inger, revisor Georg, sekretær: Michael, medlem Jesper.
 
6. Eventuelt: Kamilla gjorde opmærksom på at det er muligt at søge støtte fra “Bevæg dig for livet” til at arrangere kajakkurser for interesserede. Lise vil gerne have noget mere friluftsliv med i klubben, det kunne være i form af en tur med overnatning i shelter, kunne være op ad Tryggevælde å, der ønskes godt vejr i 2018!
 
Generelt kan det anbefales at følge med i diverse kajak facebook grupper, hvor der arrangeres rigtig mange ture man bare kan koble sig på. I klubben skal vi senest i 2020 have mindst en instruktør 2 for fortsat at kunne uddanne EPP2’ere selv. Michael og Kamilla er på vej mod instruktør 2 (Michael forventer at tage den i år) 13/8 er der DM i kajak i Holbæk, Christina deltager igen i rul, men andre opfordres også til at stille op, også i andre discipliner.
 
Oprydning og hygge i containeren er planlagt til 18/3 kl. 13, med lidt hygge.
 
Tak for flot fremmøde og god ro og orden/Michael
 
 
 

Vedtægter Her kan du finde vores vedtæger for klubben 

 

Adfærdsregler i forbindelse med træning

Vi har nedskrevet en række regler for god adfærd i forbindelse med vores rotræning. Det er en række regler, som er til hjælp for både trænere og elever, og som skal sikre sikkerheden til søs. Læs dem her. 
 

EPP-træning

Vi træner for at opnå EPP. EPP står for european paddlepass og er en anerkendt standard inden for kajaksport for at sikre sikkerheden på vandet. EPP giver adgang til andre klubber. Læs mere om EPP-systemet på Dansk Kano og Kajakforbunds hjemmeside: www.kano-kajak.org    
 

Nordea Fonden

Nordea Fonden, Køgeafdelingen har to gange uddelt 30.000,- til klubben til indkøb af kajakker og udstyr. Med dette beløb kan vi tilbyde vores nye medlemmer optimale træningsmuligheder i det rigtige udstyr. Sidste år, 2017, købte vi 3 ny og meget brugbare kajakker for donationen på 30.000,-.  En stor tak til Nordea-fonden! Læs mere om fondenwww.nordeafonden.dk
  1.  
  2.  
Borup Kajak-klub www.borupkajak.dk | CVR: 34 74 83 65  | Tlf.: 25 29 73 64 | borupkajak@live.dk