Medlemsskab
 
Et årligt medlemskab koster 700,- for voksne. 300,- for børn.
 
 
Et passivt medlemsskab koster 300,- for hele familien.
 
Indmeldelsesgebyr: 500,- for nye medlemmer
 

 

 
 
 
 
Indbetaling af kontingent
 
Du kan lettest indbetale kontingent til følgende konto i Nordea:
 
Reg.nr. 2293  Kontonr. 0745-418-392
 
Husk at skrive dit navn, medlemsnr. og antal personer i rubrikken

 

Nye medlemmer
 
For at opnå medlemskab af Borup Kajakklub er vi nød til at have nogle oplysninger af dig. Læs mere her

 

Medlemsskab og træning

Voksne

Vi har valgt onsdag kl. 18.45 - 21.00 som fast træningstidspunkt.
 
Når vejret og tiden tillader det, vil vi tage på ture i weekenderne.  
Hvis du har tid og lyst til en tur, så skal du være velkommen til at kontakte os - vi kan måske presse en ekstra rotur ind i vores travle hverdag eller weekend! 
 
Vi har oprettet en facebook-side for medlemmer, hvor vi indbyder til roture, udveksler erfaringer og fotos
 
 

Børn 

Vores faste træningsaften bliver mandag på Kimmerslev Sø. 
Kontakt Michael for nærmere tidspunkt!
 
 
 
Sted 
 
Vores ugentlige træning foregår på Kimmerslev Sø
 
Mødested ved kajakbroen ved Krotoften.
 
 
EPP-træning
Vi træner for at opnå EPP. EPP står for european paddlepass og er en anerkendt standard inden for kajaksport for at sikre sikkerheden på vandet. EPP giver adgang til andre klubber. Læs mere om EPP-systemet på Dansk Kano og Kajakforbunds hjemmeside: www.kano-kajak.org
 
 
  

Når tiden og vejret tillader, tager vi på roture langs vores kyster i weekenden.

 
EPP-træning
 
EPP - European Paddlepas
 
I Borup Kajak Klub arbejder vi for, at vores medlemmer opnår paddlepas på niveau 2. Vi er i stand til at tilbyde undervisning på dette niveau.

EPP-standarden er i sig selv ikke en konkret uddannelse, men netop en standard som de forskellige nationale kano- og kajakforbund bruger i deres egne uddannelsessystemer. Systemet definerer en standard for kano- og kajakfærdigheder bestående af 5 niveauer. Inden for hvert niveau findes 12 discipliner. Vi har kort beskrevet de to første niveauer:

 
EPP 1
Hensigten med dette niveau er at opmuntre og motivere til sikkerhed og ansvarlighed på vandet, og vise de muligheder og gode oplevelser, der ligger i kajakroning.
Niveauet indeholder grundlæggende håndtering af kajakken under hensyntagen til udstyr og miljø.
Niveauet bestås ved løbende evaluering.      
 
Du kan finde en EPP1-tjekliste her          

 
EPP 2
Niveauet dækker grundlæggende færdigheder på fladt vand. Fokus er lagt på kontrol og manøvrering af kajakken. Forståelse af årsag og effekt vægtes højere end evnen til at udføre perfekte tag.
Niveauet fungerer som ”frigivelseskrav” i kajakklub-sammenhæng, dvs. at man kan blive ”frirorer”. Først da, er det forsvarligt at tage på ture alene.
Niveauet bestås ved evaluering.     
 
Du kan finde en EPP 2-tjekliste her          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borup Kajak-klub www.borupkajak.dk | CVR: 34 74 83 65  | Tlf.: 25 29 73 64 | borupkajak@live.dk